این بیماری در تمام انگشتان پا پیدا میشود ولی بیشتر شصت پا را میگیرد گاهی در مچ پا و گاهی در زانو و گاهی در مفصل استخوان ران یعنی مابین استخوان ران و لگن خاصره پیدا میشود اینگونه دردها جزء امراض مفاصل بوده و از میان انها انکه در انگشت پا ظاهر میشود نقرس میگویند. به نظر اطباء سنتی همه این امراض یک نوع معالجه دارند و سبب انها رطوبات و مواد زائدی است که در محل مفصل متمرکز گردیده است و مداوای انها دفع ان مواد است که با خوردن مسهل های گرم مزاج مخصوص و ضماد مواد خشک کننده ان در عضو مزبور میباشد مثلا مخلوطی از نمک طعام و گوگرد را در پارچه ای گرم کرده و بر عضو میگذارند و مقداری سالیسیلات را در اب گرم حل کرده و ضماد می نمایند. اما از نظر خوراکی اگر مواد متمرکز شده در عضو از رطوبات بلغمی باشد و سرد مزاج یابد چند نوبت یکروز در میان از مسهل های گرم مزاج بخورند که معمولا این عمل را سه نوبت انجام میدهند مانند سنای مکی یا سولفات دو سود یا روغن کرچک- یا مقدار یک مثقال هلیله سیاه را با مقداری روغن بادام شیرین چرب کرده و بخورند.

و اگر در بدن بیمار غلبه خون مشاهده شود باید در ان عضو زالو بیندازند و اگر همراه با غلبه خون درد در چند عضو باشد باید از بیماری مقداری خون گرفته شود که برای افراد بالغ حدود ۱۵۰ سانتیمتر مکعب نوشته شده است و یا در نقاط درد دار هر کدام یکی دو زالو اندازند و امراض مفاصل که با ورم توام باشند مزاجشان گرم است و باید در اینگونه افراد در محل درد و ورو زالو اندازند و از غذاها و دواهای سرد مزاج استفاده نمایند مثلا خوردن اب غوره و ضماد ان نافع میباشد و از مسهل های سرد مزاج مانند فلوس و هلیله زرد استفاده میشود یکی از انواع سخت علاج مفاصل دردی است که در سر استخوان ران و بین ران و لگن خاصره پیدا میشود که باید به طریق مذکور فوق مداوا نمایند و چنانچه به طریق فوق علاج نگردد- اخرین راه علاج درد مذکور داغ کردن عضو است که دستوری معین دارد و افراد عادی و غیر پزشکان متخصص علوم قدیمه دیگران حق انجام ان را ندارند.

از چیزهائیکه برای دردهای مفاصل مفید است یکی ابهای گرم گوگرد دار معدنی بخصوص برای افراد سرد مزاج میباشد و از گیاهان داروئی مفید بعنوان مثال توکلیجه سورنجان - هلیله سیاه- افسنطین- سیرین زبان- پرسیاوشان- پیاز عنصل- و روغن سیر نام برده میشوند و به تجربه رسیده که مخلوطی از زغال استخوان و سورنجان برای معالجه درد های مفاصل بسیار نافع است. استخوان قلم گوسفند را بالای اتش میگذارند تا سوخته و به صورت زغال در اید سپس مقدار ۵/۲ گرم از پودر انرا با ۵/۲ گرم از پودر سورنجان مخلوط کرده و در کپسول میکنند و شب قبل از خواب یا صبح ناشتا میل مینمایند و این عمل را چند روز ادامه میدهند ضماد عصاره پیاز عنصل نیز به تجربه رسیده که در مزاجهای گرم ان را با اب غوره ودر مزاجهای سرد ان را با اب گرم مخلوط کرده و در محل درد ضماد مینمایند.

علم پزشکی زمان حاضر بیماری نقرس را در اثر اختلال در سوخت و ساز اسید اوریک خون میاند این بیماری در بعضی فامیل ها چون امادگی ابتلاء به ان را دارند بیشتر مشاهده میگردد. گاهی نقرس در اثر بیماریهای خونی عارض میگردد. گاهی ناراحتی کلیه ها سبب بروز این بیماری میشود و گاهی مصرف بعضی از داروها عامل پیدایش دردهای نقرسی میباشند اما افرادیکه به مرض نقرس مبتلا هستند بهتر است ضمن مصرف داروهای مربوط از غذاهای زیر پرهیز نمایند.

ماهی -ساردین- گوشت گاو و گوساله- جگر- دل و قلوه- کله و پاچه- مغز- رب گوجه فرنگی.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٧/۱٠