در مداوای کمر درد ابتدا لازم است که علت واقعی درد شناخته شود برای تشخیص علت واقعی درد باید از علائم بالینی و علائم فیزیکی یاری جست کمر درد ساده معمولا هنگام ایستادن زیاد یا حرکات زیاد ستون مهره ها و یا فشارهای وارد بر ستون مهره ها شدت میابد و هنگام استراحت در رختخواب با تکیه کردن بر چیزی کم میشود . اما اگر کمر درد مربوط به در رفتگی دیسک بین مهره ها  یا مربوط به ناراحتی کلیوی و یا روده ای یا مربوط به ناراحتی های روانی مانند هیجان و اضطراب یا روماتیسمی باشد در حال استراحت نیز تخفیف حاصل نمیکند و درد همچنان باقی است . اگر علت اصلی کمر درد معلوم نباشد لازم است که معالج جهت تشخیص صحیح به نکات زیر توجه داشته باشد:


ساختمان بدن بیمار . حالت روانی و وضع هیجانی و اضطراب . کیفیت . تغذیه . طرز راه رفتن طول دو پا . ضعف و لاغری عضلات ناحیه کمر . رنگ و رخسار بیمار . وجود تب یا عدم آن .وجود ورم در مفاصل . تشنج یا گرفتگی عضلات در ناحیه کمر و گاهی در عضلات ران . وجود دردهای مفصلی و روماتیسمی . وجود ناراحتی های زنانه در زنها.

در مداوای کمر درد غیر از حالاتی که نیاز به درمانهای اختصاصی است یک درمان عمومی نیز موجود است که شامل بیشتر کمر درد ها میشود و این درمانها به شرح زیر اند:
1- بیمار باید در یک جای سفت مثلا روی یک پتو استراحت نماید اگر کمر درد شدید باشد بهتر است که سر کمی بالاتر از بدن قرار گیرد و با قرار دان بالشی در زیر زانو زانوها بصورت نیمه خمیده باشند یا از تختخوابهایی که بهمین منظور ساخته شده استفاده کنند بیمار راحت تر خواهد بود و اگر قصد خوابیدن به پهلوها  را داشته باشد بهتر است که تنه کمی به طرف جلو خم شود و زانو ها نیز خم باشند تا بیمار احساس آرامش کند اما خوابیدن به طور دمر صلاح نیست و چنانچه ناچار باشد که دمر بخوابد باید یک بالش در زیر شکم و یک بالش هم در زیر ساق پاها
گذارند.

2- وسیله کیسه های آبگرم و یا گرمکن های الکتریکی موضع درد را گرم نگهدارند.
3- اگر گرفتگی عضلات مشاهده شود میتوانند از داروهای گیاهی یا شیمیایی شل کننده عضلات که بصورت ضمادی یا خوراکی میباشند استفاده کنند و پوست  دنبه را  گرم کرده بالای آن
بیندازند و هر دوازده ساعت یکبار تعویض نمایند و از داروهای مسکن ضد درد نیز میتوان استفاده نمود.

4- اگر آثار هیجان و ناراحتی های عصبی و روانی مشاهده شود میتوان ضمن تقویت روحی بیمار از داروهای آرامبخش گیاهی یا شیمیایی استفاده نمود از داوهای گیاهی آرامبخش میتوان فرنجمشک و شاهدانه را نام برد.

5- اگر کمر درد جزء دردهای مفصلی و روماتیسمی باشد مانند درد مفصل زانو در این حالت علاج درد های مفصلی  باید کرد ضماد عصاره پیاز عنصل مخلوط با آبغوره یا با آب نیمگرم یا مخلوط با روغن کنجد به طور گرما گرم و یا گذاشتن نمک گرم بر عضو و یا  انداختن  پوست دنبه گرم کرده و خوردن داروهای مربوط به دردهای مفصلی بسیار مفید است ضمنا برای اینگونه  افراد مسهل های دفع کننده رطوبات و مواد زائد بدن مفید است  و مصرف غذاهای رطوبی و سرد مزاج و افتادن در آبهای سرد و قرار گرفتن در معرض هوای سرد مجاز نیست .


اگر درد مربوط به مفصل بین استخوان ران و لگن خاصره باشد و یا مربوط به خود استخوان لگن باشد اکثرا جزء دردهای رماتیسمی بوده و ضمن انجام دستورات داروئی و استفاده از معالجات فیزیکی ناراحتی برطرف خواهد شد.
لازم به ذکر است افرادیکه کمر دردهای روماتیسمی دارند اگر مسهل های گرم مزاج بخورند که اخلاط رطوبی بدن آنان اخراج گردد مداوا سریعتر و کاملتر انجام خواهد شد.

درد کمر حاصل از ضربه یا فشار مانند برداشتن وزنه .
جهت مداوای این درد در صورتیکه جابجائی مهره ها مشاهده شود باید بدون آنکه به نخاع آسیبی برسد آنها را بجا انداخت و استراحت کامل نمود و کمر را بست و در غیر اینصورت میتوان مقداری سالیسیلات را با نمک طعام مخلوط نموده و در آبگرم حل کرده و ضماد نمایند و بعد از آن با روغن کنجد یا روغن زیتون به آرامی ماساز دهند و اگر درد شدید باشد علاوه بر آن میتوان یک قطعه پوست دنبه را گرم کرده و بر کمر ببندند و استراحت کافی کنند تا درد رفع گردد. 

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٧/۱٠